สูตรหา สินค้าที่มีเพื่อขาย วิธีคำนวณหา สินค้าที่มีเพื่อขาย

Click to rate this post!
[Total: 2073 Average: 5]

สินค้าที่มีเพื่อขาย = สินค้าคงเหลือต้นงวด + ซื้อสุทธิ

รวมสูตรบัญชี
 

(Visited 727 times, 1 visits today)
 
https://xn--12cmjl1dch7jsceee8bzx.com/formula-for-finding-products-available-for-sale-how-to-calculate-products-available-for-sale

Leave a Comment

Scroll to Top