สํานักงานบัญชี.COM » รับทําบัญชี ขาย ช้อปปิ้ง ติ๊กตอก ลาซาด้า?

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

สํานักงานบัญชี ปังปอน

บริษัท ปังปอน จำกัด

สำนักงานบัญชี คือ ธุรกิจ รับทําบัญชี ที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก ต้นทุนต่ำ แต่อาศัยความสามาถในการประกอบกิจการ ที่สูง เนื่องจากเป็นอาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเงิน การคำนวณตัวเลข และที่สำคัญ การคิดเงินภาษีที่จะต้องนำส่งให้รัฐเพื่อนำมาพัฒนาประเทศกลับคืนสู่ประชาชน การเปิดสำนักงานบัญชีไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็ ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน


081-931-8341 ( คุณจ๋า )

รับทำบัญชี ยื่นภาษีอากร

สามารถรองรับกับการเจริญเติบโตของผู้ใช้บริการ สำนักงานบัญชี ที่ได้คุณภาพสูง การจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชีให้ผู้ประกอบการได้ถูกต้องและครบถ้วนสะท้อนการ ดำเนินงานของกิจรวด เร็ว ดังนั้นลูกค้าที่ใช้บริการของ

ค่าเซ็นต์ผู้ทำบัญชี สำนักงานบัญชี จึงสามารถ บริหารงานต่อสู้ฝ่าวิกฤติต่างได้ โดยใช้ข้อมูลที่ สำนักงานบัญชี ส่งให้อย่างถูกต้อง จึงทำให้สำนักงานบัญชี ได้เติบโตและมีลูกค้า มากขึ้นมาโดยตลอดและยังมีลูกค้าให้ เรารับทำบัญชีบอกต่อกันอย่างต่อเนื่อง


081-931-8341 ( คุณจ๋า )

รายงานงบดุล-1536x1024-1.jpg
เหตุผลที่ธุรกิจต้องจัดทำบัญชี-1536x1024-1.jpg
ค่าผ่อนรถยนต์นำมาเป็นค่าใช้จ่าย-1536x1024-1.jpg
จำนองที่ดินบริษัท-1536x1024-1.jpg

Previous
Next
รายงานงบดุล-1536x1024-1.jpg

วิธีคิด ค่าบริการทำบัญชี

 • คิดค่าทำบัญชี ตามปริมาณเอกสาร เช่น เอกสารซื้อ-ขาย ค่าใช้จ่าย
 • คิดค่าทำบัญชี ตามรายได้ ค่าใช้จ่าย เช่น ยอดรายได้ทั้งปี หรือ ทั้งเดือน
 • คิดค่าทำบัญชี จากความยากง่ายของกิจการ หรือความยุงยากของเอกสาร

ราคารับทำบัญชี อัตราค่าทำบัญชี

 1. ปริมาณเอกสารทางบัญชี 0-30 ชุด ราคารับทำบัญชี เดือนละ 4,000 บาท
 2. ปริมาณเอกสารทางบัญชี 31-50 ชุด ราคารับทำบัญชี เดือนละ 5,000 บาท
 3. ปริมาณเอกสารทางบัญชี 51- 80 ชุด ราคารับทำบัญชี เดือนละ 7,000 บาท
 4. ปริมาณเอกสารทางบัญชี 81- 100 ชุด ราคารับทำบัญชี เดือนละ 15,000 บาท

ค่าทําบัญชี หัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทําบัญชี เป็นเงินได้ประเภทใด – เงินได้มาตรา 40 (8)

ทำบัญชี อยากรับทําบัญชีที่บ้าน

 1. ทำเอกสารให้อ่านง่ายและหมั่นบันทึกยอดรับ-จ่ายทุกวัน
 2. ซื่อสัตย์กับตัวเองและจดบันทึกทุกครั้งที่งบประมาณของร้านมีการเคลื่อนไหว
 3. สรุปยอดบัญชีทุกเดือนและทำสรุปรายปี
 4. โดยรูปแบบของการทำตารางรายรับ-รายจ่ายสามารถทำได้ง่าย บันทึกรายรับรายจ่าย ค่าทําบัญชี มี vat ไหมเริ่มต้นทำบัญชี ง่ายๆ โดยการสร้างตารางด้วย excel หรือในสมุดจดโดย จะต้องมีส่วนประกอบสำคัญ 5 ส่วน ดังนี้
  • ส่วนที่ 1 ช่องวัน เดือน ปี ให้เขียนวันที่มีรายการรับเงินและจ่ายเงิน
  • ส่วนที่ 2 ช่องรายการ ให้บันทึกรายละเอียดของรายการรับเงิน / จ่ายเงิน ที่เกิดขึ้นประจำวัน
  • ส่วนที่ 3 ช่องรายรับ ให้บันทึกจำนวนเงินที่ได้รับเข้ามา เช่น ขายสินค้า กู้ยืมเงิน เป็นต้น
  • ส่วนที่ 4 ช่องรายจ่าย แบ่งเป็น รายจ่ายซื้อสินค้า และ รายจ่ายอื่นๆ
  • ส่วนที่ 5 ช่องลงยอดรวมรายเดือน ให้รวมเงินในแต่ละสิ้นเดือน ( เงินที่ได้รับและจ่ายไป )

ทำไมต้องจ้างทำบัญชี

 1. ลดต้นทุนในการจ้างพนักงานประจำ เนื่องจากค่าแรงขั้นต่ำสูงกว่าค่าบริการรายเดือนทั่ว ๆไป อย่างแน่นอน
 2. ป้องกันการทุจจริตภายในองค์กรได้ส่วนหนึ่ง เพื่อเป็นการเช็คบัญชีภายในบ้างครั้งจำเป็นต้องจ้างผู้ทำบัญชีภายนอกบ้าง
 3. มีความรับผิดชอบในการให้บริการที่ต่อเนื่อง เนื่องจากไม่สามารถลาออกได้
 4. มีความพร้อม และเชี่ยวชาญกับธุรกิจที่รับทำจ้างทำบัญชี ทั้งในเรื่องของกฎหมาย และภาษีที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีการให้บริการกับหลายบริษัทมากกว่าพนักงานประจำ

เปิดบริการ รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จัดตั้งขึ้นจากการเรียกร้องของลูกค้าที่ใช้บริการ รับทำบัญชีกับผู้บริหารมายาวนานและต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของ ผู้ประกอบการที่มีอุปการคุณ และสนับสนุนให้จัดตั้งเป็นสำนักงานบัญชี ทางผู้บริหาร เร่งเห็นถึงความต้องการใช้ที่ผู้ใช้บริการสำนักงานบัญชีอย่าง เต็มรูปแบบ และเรารับทำบัญชีมาอย่างต่อเนื่องทำให้เป็นการพัฒนาและความเก้าหน้าของผู้บริหาร และเพื่อ ตอบสนองความต้องการของทุกๆท่าน ผู้บริหารจึงจัดตั้งเป็นสำนักงานบัญชี เต็มรูปแบบ ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ประกอบการที่ต้องการและดำเนินกิจการ รับทำบัญชี อย่าง ต่อเนื่อง พัฒนาความรู้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ ทุกประเภท พร้อมทั้งทีมงานที่มี ประสิทธิภาพ ผ่านการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องรับงานบัญชี และทำบัญชี มาโดยตลอดพร้อมทั้งทีมงานทางด้านบัญชีคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบงานและระบบการ รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีที่ใช้เฉพาะงานใน สำนักงานบัญชี เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการ บันทึกบัญชี โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการตรวจทาน ทำให้สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้ถูกต้องและครบถ้วนมากที่สุด

การทำบัญชี เป็นการบันทึกธุรกรรมทางการเงิน และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการบัญชีในธุรกิจ ธุรกรรมรวมถึงการซื้อ, การขาย, รายรับ และรายจ่าย โดยบุคคล หรือองค์กร/บริษัท มีวิธีการทำบัญชีมาตรฐานหลายวิธี รวมถึงระบบบัญชีเดี่ยวและระบบบัญชีคู่ ในขณะที่สิ่งเหล่านี้อาจได้รับการมองว่าเป็นการทำบัญชี “ของจริง” ซึ่งกระบวนการใด ๆ สำหรับการบันทึกธุรกรรมทางการเงินเป็นกระบวนการทำบัญชี

เป็นการเก็บข้อมูลและจดบันทึกรายการค้าต่าง ๆไว้ในสมุดจดบัญชีอย่างสม่ำเสมอ เช่นรายรับรายจ่าย และงานหมุนเวียนของเงินในธุรกิจ การจดข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้องจะทำให้มองเห็นข้อมูลทางการเงินที่แท้จริงของธุรกิจ ทำให้ช่วยบริหารกิจการธุรกิจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นหากต้องการลงทุน หรือขยายกิจการ หรือแม้กระทั้งปรับลดส่วนต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น มี 4 หลัก ง่าย ๆ ดังนี้

ลูกค้าประเภทโรงงาน

ผลิต จำหน่าย นำเข้าส่งออก อาหารสด อาหารแห้ง อาหารแปรรูป อาหารสำเร็จรูป บริการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติมผนัง อาคาร ห้องเย็น อาหารทะเล แพปลา ฟราม์ กุ้ง หอย ปู ผลิตภัณฑ์จากพืช อาหาร เครื่องดื่ม สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย รองเท้า หนังสัตว์ แปรรูปไม้ เครื่องเรือน ไม้ แก้ว ยาง กระดาษ การพิมพ์ ทำปก การทำแม่พิมพ์ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี ปิโตรเลียม ยาง ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์อโลหะ ผลิตเครื่องจักร เครื่องกล ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตยานพาหนะ ซ่อมยานพาหนะ

ลูกค้าประเภทบริการ

บริษัทขนส่ง เต้นท์รถมือสอง ซ่อมรถ ทำสี ประกัน ทำความสะอาด องค์กร มูลนิธ สำนักงาน อาคาร ซ่อมบำรุง ศูนย์ซ่อม บริการ คลินิก สปา เสริมความงาม นําเที่ยว รถเช่า อาคารชุด แฟรนไชส์ โปรแกรม เกมส์ เน็ตไอดอล เสื้อผ้า ครีม น้ำยา ฟิล์มกรองแสง อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ประดับยนต์ ติดตั้งซ่อม สถาปนิก ออกแบบ วิศวกรรม นักแสดง นักเขียน แต่งเพลง ที่ปรึกษา อาหาร กายภาพบำบัด ประกัน บริษัททัวร์

ลูกค้าประเภทขายออนไลน์

ร้านค้าออนไลน์ ดูดวง ลาซาด้า ช้อปปิ้ง ออกใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน รายงาน ขาย Shopee lazada ชิปปิ้ง ที่ปรึกษา อบรม สัมนา โรงแรม รีสอร์ท หอพัก อพาร์ทเม้นท์ โรงเรียน กวดวิชา ติวเตอร์ ขายคอมพิวเตอร์ อู่รถ ทันตกรรม

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )