สูตรหา กำไรสะสมปลายปี วิธีคำนวณหา กำไรสะสมปลายปี

Click to rate this post!
[Total: 702 Average: 5]

กำไรสะสมปลายปี = กำไรสะสมต้นปี + กำไรสุทธิ – เงินปันผลจ่าย

 
รวมสูตรบัญชี

(Visited 136 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Scroll to Top