สูตรหา กำไรสะสมปลายปี วิธีคำนวณหา กำไรสะสมปลายปี

Click to rate this post!
[Total: 702 Average: 5]

กำไรสะสมปลายปี = กำไรสะสมต้นปี + กำไรสุทธิ – เงินปันผลจ่าย

 
รวมสูตรบัญชี

Leave a Comment

Scroll to Top
cache