รับคืนและส่วนลดจ่าย คือ (Returns and discounts)

Click to rate this post!
[Total: 5814 Average: 5]

 

รับคืนและส่วนลดจ่าย หมายถึง การที่กิจการขายสินค้า หรือให้บริการ กับลูกค้า แล้วลูกค้าต้องการคืนสินค้า หรือ มีการให้ส่วนลดลูกค้า จากกรณีสินค้าเสียหาย หรือสินค้าชำรุด เป็นต้น

ตัวอย่าการบันทึกบันทึกบัญชี รับคืนและส่วนลดจ่าย

1.เมื่อกิจการขายสินค้า หรือให้บริการแค่ลูกค้า

2.เมื่อกิจการได้รับเงินจากลูกค้าแล้ว3.เมื่อลูกค้าต้องการคืนสินค้า หรือ ขอเงินคืนจากการบริการ โดยก่อนหน้านี้ลูกค้าชำระเป็นเงินสด

(Visited 3,115 times, 2 visits today)
 
https://xn--12cmjl1dch7jsceee8bzx.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2

Leave a Comment

Scroll to Top