บัญชีทุน คือ ( Capital Account )

Click to rate this post!
[Total: 3674 Average: 5]

บัญชีทุน (Capital Account) หมายถึง การบันทึกรายการเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมเคลื่อนย้ายเงินทุนของกิจการและการซื้อขายทรัพย์สินใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตและไม่ใช่ทรัพย์สินทางการเงิน

(Visited 807 times, 1 visits today)
 
https://xn--12cmjl1dch7jsceee8bzx.com/%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99

Leave a Comment

Scroll to Top