ทุนเรือนหุ้น คือ ( Capital Stock )

Click to rate this post!
[Total: 1973 Average: 5]

ทุนเรือนหุ้น (Capital Stock) หมายถึง เงินทุนของบริษัทที่ได้ทำการจดทะเบียนและเรียกชำระเรียบร้อยแล้ว

 

(Visited 221 times, 1 visits today)
 
https://xn--12cmjl1dch7jsceee8bzx.com/%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99

Leave a Comment

Scroll to Top