ที่ดิน คือ (land)

Click to rate this post!
[Total: 968 Average: 5]

ที่ดิน หมายถึงทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ การครอบครองที่ดิน ต้องมีหลักฐานเอกสารต่างๆ ที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการ เช่น โฉนดที่ดิน, นส.3, หรือหนังสือสิทธิ์อื่นๆ ที่ดิน เป็นที่พื้นที่ที่สามารถเข้าทำประโยชน์ได้
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ที่ดิน
1.เมื่อกิจการซื้อที่ดินด้วยเงินสด2.เมื่อกิจการซื้อที่ดินด้วยการจ่ายผ่านธนาคารกระแสรายวัน3.เมื่อกิจการได้รับที่ดินจากการติดหนี้เจ้าหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคาร

(Visited 187 times, 1 visits today)
 
https://xn--12cmjl1dch7jsceee8bzx.com/%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99

Leave a Comment

Scroll to Top