ค่าใช้จ่าย (Expenses) คือ

Click to rate this post!
[Total: 952 Average: 5]

ค่าใช้จ่าย (Expenses) หมายถึง ต้นทุนชนิดหนึ่งที่กิจการได้ชำระเงินออกไป เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่กิจการ

(Visited 77 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Scroll to Top