สูตรหา ทุนต้นปี วิธีคำนวณหา ทุนต้นปี

Click to rate this post!
[Total: 1032 Average: 5]

ทุนต้นปี = สินทรัพย์ต้นปี – หนี้สินต้นปี

ใส่ความเห็น

cachecache