สูตรหา ทุนต้นปี วิธีคำนวณหา ทุนต้นปี

Click to rate this post!
[Total: 1032 Average: 5]

ทุนต้นปี = สินทรัพย์ต้นปี – หนี้สินต้นปี

(Visited 196 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Scroll to Top