สํานักงานบัญชี.COM » สมุดรายวันทั่วไป คือ ( General journal )

Click to rate this post!
[Total: 1483 Average: 5]

สมุดรายวันทั่วไป เป็นส่วนหนึ่งของสมุดรายวันขั้นต้นที่ใช้ในการสอนบัญชี สมุดรายวันทั่วไป คือการ ที่กิจการลงบันทึก การซื้อ การขาย การเคลื่อนไหวของยอดเงินในกิจการ ที่ไม่จำเป็นต้องแยกประเภทของการจ่ายเงิน หรือ รับเงิน แต่สิ่งที่ไม่สามารถบันทึกได้ในสมุดรายวันทั่วไปคือ การปรับปรุงบัญชีนั้นเอง

ขอแยกสมุดรายวันออกให้เห็นได้ชัดคือ หากเป็นการเขียนด้วยกระดาษ สมุดรายวันจะต้องมี ช่องวันที่ ช่องรายการ ช่องเดบิต ช่องเครดิต และช่องอธิบาย เป็นต้น แต่หากเป็นการทำบัญชีในโปรแกรมบัญชี การทำสมุดรายวันทั่วไปอาจไม่เหมือนตามที่เราเห็นในกระดาษเนื่องจากลงบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปในระบบบัญชี อาจใช้ในการปรังปรุงบัญชีได้ เนื่องลงบัญชีในโปรแกรมบัญชีนั้นสามารทำได้หลากหลายรูปแบบมากกว่าการลงในกระดาษนั้นเอง แต่โดยรวมแล้ว สมุดรายวันทั่วไปเข้าใจง่ายก็คือ การลงรายการที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเพื่อทราบความเป็นจริงของกิจการ
สมุดรายวันทั่วไปยังสามารถใช้เป็นเอกสารยืนยันรายรับ-รายจ่ายได้ เมื่อต้องมีการเสียภาษีในแต่ละ เนื่องจากสมุดรายวันทั่วไปเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำบัญชี หากมีการปิดงบ พวก รายได้-ค่าใช้จ่าย ก็ต้องผ่านขั้นตอนในการปิดงบจากสมุดรายวันทั่วไปนั้นเอง

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )