สำนักงานบัญชี.COM » ยื่น ภงด 1 ก ล่าช้า

Click to rate this post!
[Total: 3715 Average: 5]

ภงด.1ก ต้องยื่นภายในเมื่อไหร่

การยื่น ภงด.1ก จะต้องยื่นแบบ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป นับจากปีที่จ่ายเงินได้ ให้พนักงาน

ค่าปรับยื่น ภงด.1ก ล่าช้า

สำหรับการยื่น ภงด.1ก ช้า หากเดือนใดไม่ได้ยื่น ต้องถูก ปรับอาญา 200 บาท และโดนเงินเพิ่มอีก 1.5% ของเงินภาษีที่ต้องนำส่ง x จำนวนเดือน ที่ส่งล่าช้า
เช่น หากส่งล่าช้าไป 3 เดือน ก็เอา 1.5% ของภาษีที่ต้องส่ง คูณด้วย 3 เป็นต้น ก็จะได้ค่าปรับยื่น ภงด.1ก ล่าช้าที่ต้องจ่าย
คู่มือ ภงด 1 ก