สูตรหา ต้นทุนขาย วิธีคำนวณหา ต้นทุนขาย

Click to rate this post!
[Total: 8599 Average: 5]

ต้นทุนขาย = สินค้าคงเหลือต้นงวด + ซื้อสุทธิ – สินค้าคงเหลือปลายงวด

รวมสูตรบัญชี

Leave a Comment

Scroll to Top
cache