สำนักงานบัญชี.COM » สูตรหา ต้นทุนขาย วิธีคำนวณหา ต้นทุนขาย

Click to rate this post!
[Total: 8600 Average: 5]

ต้นทุนขาย = สินค้าคงเหลือต้นงวด + ซื้อสุทธิ – สินค้าคงเหลือปลายงวด

รวมสูตรบัญชี