สูตรทางบัญชี คำนวณหา ขายสุทธิ

Click to rate this post!
[Total: 1139 Average: 5]

ขายสุทธิ = ขาย – รับคืนสินค้า – ส่วนลดจ่าย

 
 

ใส่ความเห็น

cachecache