สูตรทางบัญชี คำนวณหา ขายสุทธิ

Click to rate this post!
[Total: 1139 Average: 5]

ขายสุทธิ = ขาย – รับคืนสินค้า – ส่วนลดจ่าย

 
 

(Visited 50 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Scroll to Top