แคชเชียร์เช็ค

Click to rate this post!
[Total: 3319 Average: 5]

แคชเชียร์เช็ค เป็นอีกรูปแบบของเงินสด มีมูลค่าเท่ากับเงินสดสามารถใช้แทนเงินสดได้โดยระบุข้อความให้ชัดเจนว่าสั่งจ่ายให้กับใคร นิยมใช้กันเมื่อผู้สั่งจ่ายต้องการความปลอดภัยในนำเงินจำนวนหนึ่งไปจ่ายชำระให้ผู้รับชำระนั้นเอง

แคชเชียร์เช็คยังมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเช็คทั่วๆ ไปที่สั่งจ่ายจากบัญชีนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่ทำธุรกรรมผ่านธนาคาร เพราะ แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายจากสถาบันการเงิน ธนาคาร ที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่านั้นเอง
ข้อดีของ แคชเชียร์เช็ค คือ เช็คไม่เด้งแน่นอนหากธนาคารที่เราซื้อยังดำเนินกิจการอยู่ สามารถนำไปขึ้นเงินได้ทันที และไม่มีวันหมดอายุ ใช้ในการทำธุรกรรมใหญ่ๆ เป็นเงินก้อน อาจมีค่าธรรมเนียมในการซื้อ แคชเชียร์เช็ค จากธนาคารบ้างเล็กน้อย

ใส่ความเห็น

cachecache