สมุทรปราการ

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี ปิดงบ สมุทรปราการ

Click to rate this post!
[Total: 134 Average: 5]

บริษัท สำนักงานจรัสทนายความและการบัญชี จำกัด

เป็นสำนักงานผู้ให้บริการสอบบัญชี ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี พร้อมให้บริการปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากรและกฎหมายที่มีคุณภาพ ปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมายทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและบริเวณใกล้เคียง ที่พร้อมให้บริการด้วย “ความเที่ยงตรง ซื่อสัตย์ ยึดหลักวิชาชีพ”

 • เลขที่ 59 /239 บ้านกลางเมือง หมู่ที่ 16 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

สำนักงานบัญชี พี แอนด์ บี จำกัด

ผู้ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของกิจการในการจดทะเบียนเปิดบริษัท พร้อมกับเตรียมเอกสารที่สำคัญในการยื่นภาษี เช่น ภ.ง.ด.1,3,53 และ ภ.พ.30 พร้อมให้บริการตรวจสอบบัญชี จากผู้สอบบัญชี CPA ดังนั้น สำนักงานบัญชี พี แอนด์ บี จำกัด จึงจั้งตั้งบริษัทขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการเรื่องเหล่านี้ให้สะดวกรวดเร็วและถูกต้อง และมีต้นทุนที่ถูกลง เพื่อให้เจ้าของกิจการจะไม่ต้องกังวนในเรื่องนี้และจะได้มีเวลาไปสร้างธุรกิจของท่านต่อไป

 • 1/84 หมู่ที่ 7 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
 • โทร: 084-2978025

บริษัท เอสเอ็มแอล ออดิท จำกัด

  กับบริการที่หลากหลายทั้งจดทะเบียนในรูปบริษัท ห้างหุ้นส่วนหรือห้างร้าน ทำบัญชี-Accounting สอบบัญชีภาษี ยื่นภาษี/ตรวจสอบภาษี และวางระบบโปรแกรมบัญชี เพื่อให้การทำบัญชีในธุรกิจของท่านเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย มีระเบียบและตรวจสอบได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการวางระบบบัญชีออนไลน์ ทางบริษัทมีการทดลองใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ฟรีพร้อมกับออกหนังสือรับรองระบบให้ภายหลังการติดตั้งแล้วเสร็จ

  • เลขที่ 59/294 ซ.อ๊อกฟอร์ด 2 ถนนศรีนครินทร์ บ้านกลางเมือง British town หมู่ 16 ตำบล : บางแก้ว อำเภอ : บางพลี จังหวัด :สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ : 10540
  • โทร :  080-553-7088,063-3231709 -10 ,02-349-4340

  ข้อมูลจาก : ตรวจสอบการยื่นภาษี , ตรวจสอบยื่นภาษี ,

Leave a Comment

Scroll to Top