สำนักงานบัญชี.COM » รายได้จากการขายสด คือ (Revenue from live sales)

Click to rate this post!
[Total: 1316 Average: 5]

 

รายได้จากการขายสด หมายถึง การขายสินค้าและรับเงินสดทันที่

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี รายได้จากการขายสด

1.เมื่อกิจการขายสินค้าและรับเงินสดทันที