นครราชสีมา

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี ปิดงบ นครราชสีมา

Click to rate this post!
[Total: 64 Average: 5]

สำนักงาน พัชรนันท์ การบัญชี

ให้บริการในด้านรับทำบัญชี,ตรวจสอบบัญชี,จดทะเบียนบริษัท,วางระบบบัญชี,ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี,ยื่นแบบภาษีต่างๆ,จัดทำรายงานภาษี,วางแผนภาษีอากร,จัดทำเงินเดือน(Payroll),ประกันสังคมและรับทำ Visa & Work permit บริษัทฯคำนึงถึงคุณภาพผลงานและการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้บริการของบริษัทฯ สามารถวางแผนภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง โดยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจและวางแผนกำไร
  • ที่อยู่ : 883/3 ถนนช้างเผือก ตำบล ในเมือง,อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
  • เบอร์: 086 878 7811

บริษัท ขจรศรี (การบัญชี) จำกัด

ประกอบกิจการประเภทกิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษีแบบครบวงจร พร้อมให้คำปรึกษาในด้านอื่นๆสำหรับการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร
  • ที่อยู่ : 397/1 ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง. อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000.
  • โทร: 044 243 851

Leave a Comment

Scroll to Top