ค่าโสหุ้ยมีอะไรบ้าง ( Overhead )

Click to rate this post!
[Total: 3164 Average: 5]

ค่าโสหุ้ย หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองไปจากการดำเนินงาน

– ค่าซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน

– ค่าน้ำ ค่าโทรศัพท์ บุคคลภายนอกมาติดต่อสำนักงาน

– ค่าปรับจราจร

ตัวอย่าง ส่วนนี้ ถึอเป็น ต้นทุน

– ค่าขนส่งเข้า

– ค่าสินค้าซื้อมาเพื่อขาย

– ค่าจ้างเงินเดือนพนักงาน

– ค่าวัถุดิบในการผลิต

– ค่าน้ำ,ค่าไฟ

https://www.pangpond.com/%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%a2

Leave a Comment

Scroll to Top
cache