สูตรหา ต้นทุนขาย วิธีคำนวณหา ต้นทุนขาย

Click to rate this post!
[Total: 8598 Average: 5]

ต้นทุนขาย = สินค้าคงเหลือต้นงวด + ซื้อสุทธิ – สินค้าคงเหลือปลายงวด

รวมสูตรบัญชี

(Visited 4,527 times, 1 visits today)
 
https://xn--12cmjl1dch7jsceee8bzx.com/formulas-for-cost-of-goods

Leave a Comment Cancel Reply

Exit mobile version