ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.53 อยู่หมวดไหน

Click to rate this post!
[Total: 499 Average: 5]

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.53 อยู่หมวด 2 หนี้สิน

(Visited 82 times, 1 visits today)
 
https://xn--12cmjl1dch7jsceee8bzx.com/accrued-withholding-tax-pnd-53-2

Leave a Comment

Scroll to Top