หนี้สินหมุนเวียน คือ ( Current Liabilities )

Click to rate this post!
[Total: 1909 Average: 5]

หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) หมายถึง หนี้สินที่มีระยะเวลาครบกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี ซึ่งความสามารถ ในการชำระหนี้สินระยะสั้นของกิจการจะแปรผันขึ้นอยู่กับสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการ ซึ่งฝ่ายบริหารจะต้องบริหารให้กิจการมีสภาพคล่องมากพอเพื่อนำไปชำระหนี้สินให้ตรงตามกำหนดเวลา

(Visited 40 times, 1 visits today)
 
https://xn--12cmjl1dch7jsceee8bzx.com/%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99

Leave a Comment

Scroll to Top