ส่วนของเจ้าของ คือ ( Equity )

Click to rate this post!
[Total: 2522 Average: 5]

ส่วนของเจ้าของ (Equity) หมายถึง ทุนที่เจ้าของกิจการรวมทั้งหุ้นส่วนนำมาลงทุนโดยอาจเป็นในรูปทั้งเงินสดและสินทรัพย์อื่นๆ นอกจากนี้ส่วนของเจ้าของยังหมายรวมถึงกำไรสุทธิที่ยังมิได้แบ่งให้แก่ส่วนของเจ้าของกิจการอีกด้วย

(Visited 658 times, 1 visits today)
 
https://xn--12cmjl1dch7jsceee8bzx.com/%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87

Leave a Comment

Scroll to Top