สำนักงานบัญชี.COM » สินทรัพย์ คือ (Assets)

Click to rate this post!
[Total: 1448 Average: 5]

สินทรัพย์ ความหมายของสินทรัพย์ ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆ ยกตัวอย่าง
ให้ผู้ประกอบการเข้าใจและเห็นภาพยกตัวอย่างเช่น บ้าน รถ เสื้อ นาฬิกา เป็นต้น
ที่กล่าวมา คือของเราที่มีไว้ใช้ หรือไม่ใช้ในชีวิตประจำวัน
โดยวิธีการได้มาไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของการซื้อเงินสด หรือ ผ่อนชำระ
สิ่งของที่ท่านได้มาก็จะอยู่ในรูปแบบของสินทรัพย์ ที่เราเรียกว่า หนี้สิน หรือ
ส่วนของเจ้าของ นั้นเอง
ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดคำว่า “สมการบัญชี” (สินทรัพย์ =หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ)
แต่ความหมายจริงๆ แล้วสินทรัพย์ในทางบัญชีได้ให้นิยามไว้ดังนี้
1.ทรัพยากรที่คาดว่าจะมีประโยชน์ในอณาคต
2.อยู่ในความควบคุมของกิจการ
3.เป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต
แบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ
1.สินทรัพย์หมุนเวียน
2.สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
3.สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี สินทรัพย์
1.กิจการซื้อที่ดินด้วยเงินสด และ เงินกู้ยืม

2.กิจการซื้ออาคาร

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )