สรรพากร ลําลูกกา

สำนักงานบัญชี.COM » สรรพากรลําลูกกา โทร 3 ขั้นตอน สรรพากร ลําลูกกาปิดกี่โมง สรรพากร ธัญบุรี สรรพากร คลองหลวง เบอร์โทร.

Click to rate this post!
[Total: 13202 Average: 5]

สรรพากร ลําลูกกา

ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2564 กับกรมสรรพากรลำลูกกามีขั้นตอนอย่างไร

มาถึงคราวที่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหลายๆคนก็อาจจะไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้างยิ่งในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 ก็ไม่รู้ว่าการยื่นภาษีในปี 2564 มีขั้นตอนการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างไรกันบ้างวันนี้เราจึงมาบอกวิธีการยื่นภาษีประจำปี 2564 มีขั้นตอนอย่างไรบ้างไปดูกันเลย

ขั้นตอนแรกเป็นการเตรียมเอกสารก่อนยื่นภาษีประจำปี  2564

เอกสารสำคัญที่บุคคลจะต้องเตรียมซึ่งย้ำว่าในกรณีของบุคคลธรรมดาจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้หากไม่มีก็ไม่ต้องใช้เอกสารที่กล่าวมาข้างต้นแต่หากมีจะต้องเตรียมเอกสารเหล่านี้ด้วยเช่นกัน เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับยื่นภาษี 2564 ได้แก่

 1. เอกสารหนังสือรับรองเงินเดือน (50 ทวิ) ของบริษัทเป็นผู้ออกให้หรือจากนายจ้างของบุคคล ซึ่งเป็นเอกสารที่ระบุว่าปีนั้นมีรายได้รวมทั้งหมดกี่บาท มีการชี้แจงการหักรายได้ หักชำระกองทุน หรือการหักเงินทุนสำรองต่าง ๆ ไว้ด้วย
 2. บุคคลจะต้องเตรียมรายการลดหย่อนภาษีที่รวบรวมไว้ตลอดทั้งปี ได้แก่ บุคคลมีค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา มีค่าบุตร หรืออุปการะคนพิการ ก็ต้องระบุและแนบเอกสารที่มี (กรณีบิดามารดามารดามีบุตรหลายคน จะมีบุตรเพียงคนเดียวเป็นตัวแทนที่ได้ยื่นเอกสารลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบิดามารดา)
 3. เอกสารอื่น ๆ ประกอบการลดหย่อยภาษี โดยจะมีระบุทางเว็บไซด์ของทางกรมสรรพากรอยู่แล้ว สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและกรอกแบบฟอร์มยื่นภาษีก่อนนำส่งได้เลย เอกสารเช่น จำนวนเงินที่ซื้อกองทุน LTF/RMF, เบี้ยประกันชีวิต, ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการ เป็นต้น

เมื่อเตรียมเอกสารครบแล้วผู้ที่ต้องการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถติดต่อยื่นผ่านทางออนไลน์   ของกรมสรรพากรได้เลยหรือกรณีที่บุคคลต้องการมายื่นภาษีที่กรมสรรพากรลำลูกกา ก็สามารถเตรียมเอกสารดังกล่าวข้างต้นเพื่อมายื่นเอกสารได้เช่นกัน

ทั้งนี้เราขอแนะนำว่าหากไม่มีเอกสารพิเศษเพิ่มเติมหรืออะไรสามารถยื่นผ่านทางเว็บไซต์ทางออนไลน์ได้เลยก็สามารถเสร็จสิ้นแนวทางการยื่นเอกสารอย่างสมบูรณ์ได้เช่นกันไม่ต้องกลัวว่าเอกสารจะตกหล่นเพราะเว็บไซต์จะมีการบันทึกข้อมูลของบุคคลที่ทำการยื่นภาษีเงินได้ประจำปีไว้อย่างแน่นอน

ข้อมูลติดต่อกรมสรรพากรในเขตพื้นที่ปทุมธานี

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1

 • 38/2 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
 • โทร. 0-2567-4891-5, 0-2979-5801-5 โทรสาร 0-2567-4856

ที่ตั้งสรรพากรในเขตพื้นที่ปทุมธานี 2

 • 0/72 หมู่ 10 ซอยจารุศร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทร. 0-2529-4750 – 7, 0-2529-4762 – 3, 0-2529-4772 – 74
 • โทรสาร 0-2529-4754

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 1

 • จ.ปทุมธานี 12120 โทร. 0-2529-4788, 0-2529-4879

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 2

 • จ.ปทุมธานี 12120 โทร. 0-2524-0369, 0-2524-0407

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี

 • จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 0-2533-0483 – 85,0-2533-0564

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ

 • จ.ปทุมธานี 12170 โทร. 0-2549-1154,0-2549-1307