ภาษีขาย คือ (Vat)

Click to rate this post!
[Total: 6944 Average: 5]

ภาษีขาย หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เข้าระบบภาษี) ได้จ่ายให้กับผู้รับสินค้าหรือผู้ให้บริการ ที่เป็นผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (อยู่ในระบบภาษี) เมื่อขายสินค้า หรือได้รับค่าบริการเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตน
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ภาษีขาย
1.เมื่อกิจขายสินค้า หรือ ให้บริการ
2.เมื่อกิจการปิดบัญชีภาษีซื้อ-ภาษีขาย
บทความจาก ภาษีขาย คือ

(Visited 303 times, 1 visits today)
 
https://xn--12cmjl1dch7jsceee8bzx.com/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b5%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2

Leave a Comment

Scroll to Top