พระนครศรีอยุธยา

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี ปิดงบ พระนครศรีอยุธยา

Click to rate this post!
[Total: 68 Average: 5]

สำนักงานบัญชี สมาร์ท แอคเค้าติ้ง

เปิดให้บริการทั้งด้านการจัดทำบัญชี บริการยื่นภาษีรายเดือน ยื่นประกันสังคม บันทึกบัญชี สมุดรายวัน ปิดงบการเงินและยังรับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ขึ้นทะเบียนนายจ้าง เปลี่ยนชื่อนิติบุคคล ย้ายที่ตั้งบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัทแบบครบวงจร ด้วยสโลแกนของบริษัทบริการลูกค้าด้วยความตั้งใจ ดังนั้น “หากท่านมองหาบริการมืออาชีพ ระบบการทำงานที่ดี รีบติดต่อเราและเลือกใช้บริการของเรา
  • 8/1 หมู่7 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  • โทร : 081-758-5160

บริษัท ทีเอ็น เทรนนิ่ง แอนด์ออดิท โปร จำกัด

บริษัท ทีเอ็น เทรนนิ่ง แอนด์ออดิท โปร จำกัดได้จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นบริษัทเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ทะเบียนเลขที่ 0145555003918  โดยมีวัตถุประสงค์คือเป็นศูนย์รวมในการจัดอบรมและสัมมนา  ฝึกอบรมพนักงานด้านวิชาชีพทุกด้านพร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากรแก่บริษัทและกิจากร ซึ่งได้รับการรับรองให้เป็นหน่วยงานในการจัดฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาชีพบัญชีจาก 2 หน่วยงาน ได้แก่     สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์  และกรมสรรพากรซึ่งผู้ทำบัญชี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากรสามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องได้
  • บ้านเลขที่ 70/12 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • โทร: 081-570-5580 , 081-616-0686
  • mail: tn-training@hotmail.com

บริษัท ทีเอซี ที่ปรึกษาบัญชีและกฎหมาย จำกัด

เป็นสำนักงานบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง บริการด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ พร้อมให้บริการงานต่างๆ ครบวงจร ได้แก่ บริการด้านบัญชี บริการจัดทำบัญชีแบบเหมาจ่าย บริการจัดทำบัญชีและภาษีอากร บริการจัดทำบัญชีพร้อมจัดทำงบการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น งบการเงินรายเดือน รายไตรมาส รายครึ่งปี เป็นต้น
  • 59/9 ม.2 ถนน โพธิ์พระยา – ท่าเรือ ตำบล บ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
  • โทร: 035-768078

Leave a Comment

Scroll to Top