นครสวรรค์

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี ปิดงบ นครสวรรค์

Click to rate this post!
[Total: 55 Average: 5]

สำนักงานสอบบัญชี วรรณิศาการบัญชี ซีพีเอ แอนด์ ทีเอ

รับทำบัญชีและเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำบัญชและภาษีอากร และงานบริการที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีของกิจการทุกประเภท ทั้งยื่นภาษีอากร และบริการอื่นๆ เช่น การทำประกันสังคมของพนักงาน

  • 954/4-5 หมู่ 9 ซอยวัชระ ถนนมหาเทพ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

  • โทร 056 – 801-5001

  • Mail :  wannisa_acc@hotmail.com

สำนักงานบัญชีทวีชัยไพศาล

เป็นบริษัที่จัดทำขึ้นเพื่อรองรับและให้บริการลูกค้าด้านต่างๆ อาทิเช่น รับทำบัญชีในกรุงเทพ และทั่วประเทศ รับจดทะเบียนธุรกิจต่างๆ ทั้ง บริการจดทะเบียนบริษัท บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการจดทะเบียนร้านค้า และ งานด้านจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ราคาไม่แพง ทำงานรวดเร็ว ที่สำคัญ เชื่อถือได้ โดยบริการของสำนักงานบัญชีทวีชัยไพศาล

  • 78/95 ซอย ธรรมเกษตร ถนน ดาวดึงส์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ 6000

  • โทร: 056229685

บริษัท พีพี ธุรกิจการบัญชี

เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพแห่งแรกของจังหวัดนครสวรรค์ด้วยประสบการณ์การให้บริการมากกว่า 10 ปี ให้บริการจดทะเบียนตั้งห้าง เริ่มต้นเพียง 3,000 บาท(รวมค่าธรรมเนียมกรมพัฒนาธุรกิจแล้ว) พร้อมทั้งบริการยื่นภาษีแบบออนไลน์ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล และบริการอื่นๆ เช่น ยื่นประกันสังคม ,VISA สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ ,Work Permit สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ และ ตรวจสอบภายใน
  • 321/11  ถนนสวรรค์วิถี  ตำบลปากน้ำโพ   อำเภอเมืองนครสวรรค์   จังหวัดนครสวรรค์
  • โทร: 0864458470

Leave a Comment

Scroll to Top