ทุนเรือนหุ้น คือ ( Capital Stock )

Click to rate this post!
[Total: 1973 Average: 5]

ทุนเรือนหุ้น (Capital Stock) หมายถึง เงินทุนของบริษัทที่ได้ทำการจดทะเบียนและเรียกชำระเรียบร้อยแล้ว

 

ใส่ความเห็น

cachecache