สำนักงานบัญชี.COM » ต้นทุนส่วนเพิ่ม คือ ( Incremental Cost )

Click to rate this post!
[Total: 1952 Average: 5]

ต้นทุนส่วนเพิ่ม (Incremental Cost) หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่ผู้ผลิตตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการผลิต เช่น จำนวนแรงงาน เป็นต้น