สำนักงานบัญชี.COM » งบทดลอง คือ ( Experimental budget )

Click to rate this post!
[Total: 1910 Average: 5]

งบทดลอง คือการนำยอดคงเหลือจากบัญชีแยกประเภทในแต่ละรายการมาโพสลงในงบทดลอง การทำงบทอลองจะคล้ายๆ กับการทำบัญชีแยกประเภท แต่งบทดลองนั้นจะเหมือนเป็นการสรุปยอดให้ชัดเจนมากกว่า เนื่องจากบัญชีแยกประเภทเป็นการลงรายละเอียดในแต่ละวัน แต่ละรายวันที่เกิดขึ้น โดยยังไม่หักกลบลบหนี้กัน แต่งบทดลองจะต้องหักกลบลบหนี้แล้ว ถึงจะลงบันทึกบัญชี เรียกง่ายๆ ว่าเป็นการสรุปยอดในงบทดลอง

อธิบายให้เห็นภาพ การลงบัญชีแยกประเภท เมื่อมีการขายของ สิ่งที่เกิดขึ้นจะต้อง Dr.เงินสด Cr.สินค้า โดยที่ยังไม่ทราบว่ามีเงินสดรวมเท่าไร และสินค้าคงเหลือเท่าไร เมื่อถึงสินเดือนต้องการทราบยอดเงินสด กับสินค้า ว่าเหลือเท่าไร จึงต้องจัดทำงบทดลองขึ้นมา ตัวอย่าง เช่น
เดิมกิจการมีเงินสด 100 บาท สินค้า 50 ชิ้น
ขายของวันที่ 1                       Dr.เงินสด 200 บาท    Cr.สินค้า 20 ชิ้น
ขายของวันที่ 2                       Dr.เงินสด 100 บาท    Cr.สินค้า  10 ชิ้น
ซื้อสินค้าวันที่ 3                      Dr.สินค้า 10 ชิ้น           Cr.เงินสด 50 บาท
เมื่อถึงสินเดือนต้องการทราบ ยอดเงินสด กับ ยอดสินค้า จึงจัดทำงบทอลองขึ้นมา เดิมมีเงิน 100 บาท ขายของและซื้อของ 3 วันรวม 250 บาท (100+300-50)  เดินกิจการมีสินค้า 50 ชิ้น ขายและซื้อสินค้า รวม 30 ชิ้น (50-20-10+10)
ยอดในงบทดลองจึงปรากฏแค่ 1.เงินสด 250 บาท สินค้า 30 ชิ้น เป็นต้น

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )