เจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ คือ (Payable to borrowers)

Click to rate this post!
[Total: 2188 Average: 5]

เจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ หมายถึง เงินที่บริษัท ทำการกู้ยืมจากกรรมการบริษัท เพื่อนำไปใช้

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี เจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ

1.เมื่อกรรมการมีเงินมากพอที่ให้บริษัทกู้ยืม บันทึกบัญชีตามนี้

(Visited 1,118 times, 1 visits today)
 
https://xn--12cmjl1dch7jsceee8bzx.com/director-loan-payable

Leave a Comment

Scroll to Top