เกณฑ์คงค้าง คือ ( Accrual Basis )

Click to rate this post!
[Total: 2843 Average: 5]

เกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) หมายถึง เป็นการบันทึกรายการค้าต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ ซึ่งใช้หลักของเวลาเป็นตัวกำหนดตามงวดบัญชีนั้นๆ เช่น 3 เดือน , 1 ปี โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะได้รับหรือจ่ายในรูปแบบของเงินสด

 

(Visited 850 times, 1 visits today)
 
https://xn--12cmjl1dch7jsceee8bzx.com/%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87

Leave a Comment Cancel Reply

Exit mobile version