สมุดรายวันทั่วไป คือ ( General journal )

Click to rate this post!
[Total: 1483 Average: 5]

สมุดรายวันทั่วไป เป็นส่วนหนึ่งของสมุดรายวันขั้นต้นที่ใช้ในการสอนบัญชี สมุดรายวันทั่วไป คือการ ที่กิจการลงบันทึก การซื้อ การขาย การเคลื่อนไหวของยอดเงินในกิจการ ที่ไม่จำเป็นต้องแยกประเภทของการจ่ายเงิน หรือ รับเงิน แต่สิ่งที่ไม่สามารถบันทึกได้ในสมุดรายวันทั่วไปคือ การปรับปรุงบัญชีนั้นเอง

ขอแยกสมุดรายวันออกให้เห็นได้ชัดคือ หากเป็นการเขียนด้วยกระดาษ สมุดรายวันจะต้องมี ช่องวันที่ ช่องรายการ ช่องเดบิต ช่องเครดิต และช่องอธิบาย เป็นต้น แต่หากเป็นการทำบัญชีในโปรแกรมบัญชี การทำสมุดรายวันทั่วไปอาจไม่เหมือนตามที่เราเห็นในกระดาษเนื่องจากลงบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปในระบบบัญชี อาจใช้ในการปรังปรุงบัญชีได้ เนื่องลงบัญชีในโปรแกรมบัญชีนั้นสามารทำได้หลากหลายรูปแบบมากกว่าการลงในกระดาษนั้นเอง แต่โดยรวมแล้ว สมุดรายวันทั่วไปเข้าใจง่ายก็คือ การลงรายการที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเพื่อทราบความเป็นจริงของกิจการ
สมุดรายวันทั่วไปยังสามารถใช้เป็นเอกสารยืนยันรายรับ-รายจ่ายได้ เมื่อต้องมีการเสียภาษีในแต่ละ เนื่องจากสมุดรายวันทั่วไปเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำบัญชี หากมีการปิดงบ พวก รายได้-ค่าใช้จ่าย ก็ต้องผ่านขั้นตอนในการปิดงบจากสมุดรายวันทั่วไปนั้นเอง

(Visited 91 times, 1 visits today)
 
https://xn--12cmjl1dch7jsceee8bzx.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%9b

Leave a Comment

Scroll to Top