รับทําบัญชี ปทุมธานี ธัญบุรี รังสิต คลองหลวง ลำลูกกา ลาดหลุมแก้ว

Click to rate this post!
[Total: 430 Average: 5]

Find your accountant Inspiration

PANG POND

website

for

business

Find your accounting

Inspiration

บริษัท ปังปอน จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ และ ตัวแทน

สรรพากร เปิดบริการมากว่า 20 ปี โทร 081-931-8341

รับทำบัญชี

บริษัท ปังปอน จำกัด เปิดให้บริการผู้ประกอบการที่ต้องการจัดทำบัญชี ให้ความสำคัญกับ การทำบัญชี และภาษี อย่างถูกต้อง หรือ ผู้ประกอบการที่เปิดกิจการใหม่ ไม่ว่าจะเป็น งานบริการ งานซื้อมาขายไป ขายของออนไลน์ ให้เราดูแล

บริการของเรา

บัญชี/ภาษี

ทำบัญชีบริษัท ยื่นแบบ ภงด.53  ภงด.50 ภงด.51 ยื่นแบบ ภงด.3 ภงด.1 แบบภพ30 ภงด90 ภงด 91

ประกันสังคม

รับตรวจสอบบัญชี สมุดรายวันขาย บันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป ตรวจสอบบัญชี สอบถามภาษี

จดทะเบียนบริษัท

ปรึกษาการเสียภาษีที่ถูกต้อง ตรวจสอบเงินสมทบประกันสังคม ยื่นภาษี แบบภาษี ติดต่อสรรพากร

ทำไมต้องเลือกเรา

รับทำบัญชี ปทุมธานี ธัญบุรี รังสิต คลองหลวง ลำลูกกา ลาดหลุมแก้ว​

บริษัท ปังปอน จำกัด บริษัทรับทำบัญชี เปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า 20 ปี รับทำบัญชี บัญชีสรรพากร เป็น “ สำนักงานบัญชีคุณภาพ ” ที่รับรองโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) มาแล้วกว่า 10 ปี และ เป็น “ สำนักงานบัญชีตัวแทนสรรพากร ” ที่รับรองโดยกรมสรรพากรใหญ่ สามารถจัด รับทําบัญชี และเก็บเงินภาษีของลูกค้า แล้วนำส่งสรรพากรได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

รับทำบัญชี ปทุมธานี ธัญบุรี รังสิต คลองหลวง ลำลูกกา ลาดหลุมแก้ว

เราเป็นสำนักงานบัญชี ที่ให้บริการทางด้าน การจัดทำบัญชี รับทำบัญชี ในรูปแบบใหม่ ที่มีความสะดวกประหยัดถูกต้องและรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์ ในการจัดทำบัญชี และตรวจสอบบัญชี ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพ สะดวก ประหยัด ถูกต้อง และรวดเร็ว จึงสามารถให้บริการท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รับทำบัญชี ปทุมธานี​

รับทำบัญชี ปทุมธานี ธัญบุรี รังสิต คลองหลวง ลำลูกกา ลาดหลุมแก้ว

รับทำบัญชี วางแผนภาษี บริการจดทะเบียนธุรกิจ ทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราคาถูก รับทำบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ ราคาถูก ขึ้นทะเบียนนายจ้าง จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เปลี่ยนแปลงกรรมการ ย้ายที่อยู่บริษัท เพิ่มทุน ลดทุน เพิ่มวัตถุประสงค์ รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90,ภ.ง.ด.94,ภ.ง.ด.91

รับทำบัญชี ปิดงบ ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท หจก จดทะเบียนพาณิชย์ ขึ้นทะเบียนนายจ้าง จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อวีซ่า ขอใบอนุญาตทำงาน

 • จดบริษัท จดบริษัทเสร็จสิ้นภานใน 1 วัน สำหรับท่านที่ต้องการจดบริษัทด่วน ติดต่อทางเราได้เลยค่ะ
 • จดหจก จดจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด เหมาะสำหรับท่านที่มีหุ้นส่วนเพียง 2 ท่านและต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย
 • เปลี่ยนแปลงกรรมการ แก้ไขอำนาจกรรมการ กรรมการตาย ต้องจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 14 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
 • รับทำบัญชี บริการรับทำบัญชีเริ่มต้นเพียงเดือนละ 2,000 บาทเท่านั้น
 • รับตรวจสอบบัญชี รับตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • รับปิดงบ บริการปิดงบ สำหรับกิจการที่ไม่มีรายได้ค่าปิดงบรวมค่าตรวจสอบบัญชีเพียง 9,000 บาทเท่านั้น
 • รับขึ้นทะเบียนนายจ้างประกันสังคม สำหรับนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่มีลูกจ้าง และนำส่งเงินสมทบทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
 • รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม นิติบุคคลหรือผู้ที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านต่อปีต้องทำการจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่ถึง 1.8 ล้านแต่อยากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็สามารถทำได้
 • รับเพิ่มทุน ลดทุน เพิ่มวัตถุประสงค์บริษัท ย้ายที่ตั้งสำนักงาน
 • 1. บริการด้านจดทะเบียน
  – รับจดทะเบียนพาณิชย์ , ห้างหุ้นส่วน ,บริษัท
  – ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  – จดภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat
  – จดทะเบียนเปลี่ยนที่อยู่ , แก้ไขวัตถุประสงค์ , เปลี่ยนกรรมการ , เพิ่มทุน – ลดทุน
  – จดเลิกกิจการ ชำระบัญชี2. บริการด้านบัญชี ภาษี ประกันสังคม
  – รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรม บัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับ
  – จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย และยื่นภาษี ภ.ง.ด.1 , 3, 53, 54 ,ภ.พ. 30
  – จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51)และประจำปี (ภ.ง.ด. 50)
  – จัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90, 91, 94 สำหรับบุคคลธรรมดา
  – จัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี , สมุดบัญชีต่างๆ และรายงานต่างๆ ทางบัญชี
  – รับปิดงบการเงินประจำปี
  – รับขึ้นทะเบียนประกันสังคม และยื่นเงินสมทบประกันสังคม
  – ให้คำปรึกษาด้านบัญชี – ภาษี วางระบบบัญชี – วางแผนภาษี
  – เป็นตัวแทนเจรจากับเจ้าหน้าที่สรรพากร กรณีมีหนังสือเชิญพบจากกรมสรรพากร3. บริการด้านตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สำนักงานตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงินประจำปี รับปรึกษางบการเงินย้อนหลัง หมายเรียกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรณีไม่นำส่งงบการเงิน โดยทีมงานมืออาชีพ
1.รับตรวจสอบบัญชีหจก. บริษัท งบเปล่าหจก.ราคาเริ่มต้น 4,000 บาท (ยังรับอยู่) บริษัท ราคาเริ่มต้น 6,000 บาท
2.รับปิดงบการเงิน งบเปล่าหจก.ราคาเริ่มต้น 6,000 บาท งบบริษัท ราคาเริ่มต้น 10,000 บาท
ราคาดังกล่าวรวมทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ( ผู้สอบและผู้ทำบัญชี )

รับจดทะเบียนบริษัทฯ หจก.ดังนี้
1.รับจัดตั้งบริษัทจำกัด เริ่มต้นที่ราคา 12,000 บาท ทั้งนี้รวมการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และฟรีตราประทับของบริษัท
เมื่อใช้บริการรับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีของสำนักงานรับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีกวินทราการบัญชี
2.รับจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด เริ่มต้นที่ราคา 6,000 บาท ทั้งนี้รวมการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และฟรีตราประทับของบริษัท
เมื่อใช้บริการรับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีของสำนักงานรับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีกวินทราการบัญชี
3.รับจดทะเบียนประกันสังคม เริ่มต้นที่ราคา 2,000 บาท
บริการวางแผนภาษีและที่ปรึกษาทางภาษีและการบัญชี
สำนักงานรับทำบัญชี และตรวจสอบบัญชี สามารถให้คำปรึกษาในการวางแผนภาษีที่ถูกต้อง ตามข้อกำหนดของสรรพากร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า(สังกัดกระทรวงพาณิชย์) และสภาวิชาชีพบัญชี โดยเริ่มต้นให้คำปรึกษาตั้งแต่ประเภทของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
ที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของลูกค้า และระหว่างรับทำบัญชีรายเดือน หรือรายไตรมาส และรายปี เป็นต้น

ค่าทำบัญชี

ความยากง่าย

พิจาราณจากความยากง่ายของกิจการและความเรียบร้อยของเอกสาร

ตามปริมาณ

พิจาราณาต่อด้วยจำนวนเอกสารต่อเดือนที่กิจการมีทั้งหมด

ค่าบริการ

ปริมาณเอกสารขั้นต่ำ ตั้งแต่ 1 - 30 ใบ 4,000 บาท / เดือน

สนใจ ติดต่อ

ปังปอน ยินดีให้บริการ

สนใจ ติดต่อ

(Visited 491 times, 1 visits today)

Leave a Comment

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top